การปรับแต่งสวนและภูมิทัศน์ | www.classifiedguide.info

การปรับแต่งสวนและภูมิทัศน์

Post date 10 Aug 2018 Latest update 10 Aug 2018 14:31:36 time visit 0 hits

post picture

Descriptions

การจัดตกแต่งสถานที่(สภาพแวดล้อม)ให้มีสัดส่วนสวยงามและบรรยากาศสดชื่น(น่าอยู่) ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับองค์กรอีกทางหนึ่ง นักจัดตกแต่งสวน ของเอสเอ็นจึงได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีในหลายด้าน มีการจัดตกแต่งสวนโดยทีมงานที่เข้าใจถึงหลักการออกแบบและมีความรู้(ความเชี่ยวชาญ)/ ความชำนาญทางด้านพฤกษศาสตร์ เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์การตกแต่งสวน การเลือกใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงที่มีคุณภาพได้รับการตรวจสอบมาตร ฐานความปลอดภัยที่ไม่ก่อให้เกิดสารเคมีตกค้างต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม การแต่งกายให้มิดชิดเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน (ทั้งหมดนี้)ก็เพราะสวนจะ อยู่ได้นานจะต้องมีการบำรุงรักษาที่ดี เอสเอ็น จึงคิดการจัดการแบ่งเบาภาระให้กับองค์กรของลูกค้าโดยการช่วยให้ลูกค้าใช้งบประมาณพื้นที่ของสวนให้ เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด การกำจัดแมลง อยู่ที่ประเภทของสัตว์ที่เราจะกำจัดมัน เช่น หนู กระรอก วิธีกำจัดแบบตายเลยการวางยาเบื่อ หรือแบบ วางเหยื่อแต่ไม่นิยม เพราะมันไปตายที่ไหนไม่รู้ อาจตายในช่วงแอ ทำให้มีกลิ่นเหม็นไปทั่วรพ.ได้ ถ้าเป็นพวก ปลวก มด แมลง ส่วนใหญ่ใช้วิธี ฉีด กับ รมควัน (ต้องปิดพท. 2-3 ชม.) ถ้าพวกสัตว์เลื้อยคลาน ต้องจับอย่างเดียว สัตว์ที่จับยากที่สุด คือ วรนุชติดตามข้อมูลข่าวสารบริการทำความสะอาดที่ http://snss.co.th/dt_post/soft-services/

comment

price unknown

  • Postname : ดรุณี อะโน
  • Requirement : Recommended
  • Condition : unknown
  • Post date : 10 Aug 2018
  • Latest Update : 10 Aug 2018 14:31:36 time.
  • Address : 2/20
  • Country : Online free advertising Thailand
  • Telephone no. : 0896221173
  • Email : youservice14@gmail.com